Skulpturpark 

   

Suckulenter o kaktusar på ert bräde

En levande Skulpturpark till Far på hans dag?

Spännande o vackra former kombinera dem  som du vill.

Kanske kan du hitta likheter i din egen familj bland våra talrika o personliga kaktus sortiment 

Florist Moder Natur